Děkujeme maminkám 13.5.2018

Druhou květnovou neděli jsme již tradičně uspořádali pohodové odpoledne, jako poděkování našim maminkám. Dopoledne jsme zahájili mší. Sv. Otec Jaroslav nás potom navštívil i na orelském hřišti, kde si popovídali se starostou Orla ČR Stanislavem Juránkem i s chlapama ze sboru Mužáci z Moravských Knínic. Orli a Skauti rozdávali po celý den krásná malá srdíčka a dětem drobné sladkosti za splněné úkoly v soutěžích. Občerstvení skvělé, nálada také a spokojené vydováděné děti – to je to, proč tuto akci již několik let pořádáme. Vaše škoda, pokud jste chyběli.

 

Komentáře